Základem výuky je pravidelný podvědomý poslech nahrávek v domácím prostředí. Děti dochází na pravidelné hodiny, které jsou vedeny výhradně v angličtině. 75 % tvoří obvykle již probraná látka a 25 % pak nové učivo. Smyslem je, aby děti pochopily význam toho, co již důvěrně znají z poslechu a jsou schopny bez problémů reprodukovat, ale čemu prozatím nerozumí. Děti se učí všemi smysly a prostřednictvím zkušeností a zážitků, které mají z hodiny. Samotná náplň jednotlivých hodin závisí na typu kurzu.

Kurzy pro nejmenší

Nejmenší děti v kurzech Helen Doron Early English nevnímají učení jako drilování, nemají pocit, že musí dělat něco, co nechtějí. Myslí si, že si hrají. Jen u toho mluví anglicky.

Kurzy pro děti

Kurzy Angličtiny pro děti jsou založeny na stejném principu, na jakém se děti učí svůj rodný jazyk. Díky opakovanému poslechu a pozitivní podpoře při upevňování svých jazykových znalostí se děti učí anglicky stejně přirozeně, jako se učí svou mateřštinu.

Kurzy pro teenagery

Teen English je nový program osvědčené metody Helen Doron, který atraktivními tématy výuky teenageři přesvědčí o tom, že učit se anglicky je zábava.

 

Jednou z hlavních předností Helen Doron Early English je šíře a návaznost nabízených kurzů. Rodiče si mohou vybrat celkem z 10 kurzů angličtiny v závislosti na věku a míře pokročilosti dětí. Kurzy pokrývají sedm let mluvené angličtiny pro nejmenší a malé děti,  tři roky konverzace, čtení a psaní pro starší děti a 3 roky pokročilé angličtiny pro teenagery. Kurzy trvají zpravidla jeden školní rok a vyučuje se v malých skupinách – čtyři až osm dětí.

Ke každému kurzu dítě dostane sadu kvalitních výukových materiálů. Ty obsahují 4 pracovní sešity s omalovánkami, vystřihovánkami a nálepkami, 4 poslechová CD, u menších dětí dále 1 pohádkovou knihu a u větších zase interaktivní CD s hrami. U každého kurzu je důležitá také podpora rodičů. Děti by měly doma denně poslouchat CD v délce okolo 15 minut. Poslech v domácím prostředí je jedním ze základních prvků metody Helen Doron. Pravidelné opakování přispívá ve vysoké míře k tomu, že se děti seznámí s melodií a rytmem nové řeči. I když ještě nerozumí obsahu, pravidelný poslech představuje klíč ke správné výslovnosti.

Helen Doron Early English získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k výuce angličtiny pro předškolní mladší školní děti a vydávání certifikátů o jejich absolvování. Vystavení akreditace dokládá vysokou úroveň metody HDEE a učebních materiálů používaných k její výuce.